MEDŽIOTOJŲ  KLUBO  " V E R S E K A "
H I M N A S

 

 

Ten kur srūva MERKYS,
Mirga vilnys VERSEKOS,
Plačiai ošia giria
Gimtoj žemėj DZŪKIJOS.
 
     
   

Pirmyn , pirmyn į girią,
Pirmyn darnia greta,
Medžioklės ragui gaudžiant,
Ten veržias mūs dvasia.

     
 

Gerbsim  žmogų , gamtą , žvėrį,
Ginsim garbę vėliavos
Mūsų klubas VERSEKA
Amžių amžius te gyvuos.

 
     
   

Pirmyn , pirmyn į girią,
Pirmyn darnia greta,
Medžioklės ragui gaudžiant,
Ten veržias mūs dvasia.